Czarna skrzynka

Co z nią zrobić?


Czarne skrzynki to nasza specjalność od 30 lat. Jeśli dla Was są one problemem, my Wam w tym pomożemy. Zrobimy odczyt, diagnostykę lub analizę parametrów lotu. Oferujemy pomoc doraźną lub stałą współpracę. OKAEL znaczy obiektywna kontrola lotów, a to oznacza większe bezpieczeństwo i efektywność operacji lotniczych.

Czarne skrzynki to termin mocno związany z analizą parametrów lotu. W tym procesie zwanym też z angielska FDM (Flight Data Monitoring), FDA (Flight Data Analysis) lub FOQA (Flight Operations Quality Assurance - USA) wykorzystuje się głównie rejestratory parametrów lotu FDR (Flight Data Recorder) lub ich dublery zwane rejestratorami szybkiego dostępu QAR (Quick Access Recorder). Obecnie wiele linii lotniczych, zwłaszcza tych, które operują samolotami powyżej 20 ton, zbiera, przetwarza i analizuje zarejestrowane parametry lotu. Wczesne wykrycie niebezpiecznych stanów w locie, przekroczeń obwiedni eksploatacyjnych, wyjścia poza parametry użytkowe silników czy innych elementów wyposażenia zapobiega wystąpieniu wypadków i pomaga w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i efektywności wykonywanych operacji lotniczych. Powyższe działania to jeden z elementów systemu SMS - Safety Management System.

OKAEL Sp. z o. o. kontynuuje w powyższym zakresie prace byłego Działu Analiz Parametrów Lotu PLL "LOT", zwanego wcześniej Obiektywną Kontrolą Lotów. Utworzenie OKL było koniecznością w świetle wypadków, do których doszło w latach 80-tych z udziałem samolotów LOT-u, głównie typu Ił-62M. Było to jednocześnie, wśród innych zaleceń powypadkowych, realizacją jednego z wymogów ówczesnej władzy lotniczej. Wprowadzenie działań naprawczych i monitorujących pod koniec lat 80-tych w połączeniu z nowatorskimi rozwiązaniami rodzimej firmy ATM, a także rozważna polityka w zakresie bezpieczeństwa i jakości w obszarach operacyjnych i technicznych umożliwiły LOT-owi blisko dwie i pół dekady latania bez katastrof. Złożyło się na to m.in. codzienne sumienne wykonywanie obowiązków przez pracowników OKL, którzy od tamtej pory wykonali ponad milion dwieście tysięcy analiz niemal wszystkich lotów, jakie wykonały samoloty PLL "LOT". Nasi pracownicy mają ponad 30-letnie doświadczenie w odczytach i analizach rejestratorów parametrów lotu oraz rejestratorów rozmów, w odtwarzaniu przebiegu wypadków i zdarzeń lotniczych, przygotowaniu okresowych raportów przekroczeń, a także tworzeniu aplikacji wspomagających działalność operacyjną. Zachęcamy do zapoznania się z treścią naszej strony i zapraszamy do współpracy!