O nas

Czyli kto z tym stoi?


Podstawowy skład załogi OKL na przestrzeni wielu lat.

1. Ryszard Witkowski (od 1990 r.) - wieloletni Kierownik Działu Obiektywnej Kontroli Lotów, później Działu Analiz Parametrów Lotu, specjalizuje się w tworzeniu analiz eksploatacyjnych i technicznych dla różnych typów samolotów, brał udział w pracach polskich i zagranicznych komisji badania wypadków i zdarzeń lotniczych, posiedzeniach panelu rejestratorów lotu ICAO w Montrealu, konferencjach awioniki i wielu projektach, w których wykorzystywane były dane z rejestratorów parametrów lotu; absolwent specjalności lotniczej Politechniki Rzeszowskiej; pilot lotniowy, szybowcowy i samolotowy.

2. Mieczysław Holc (od 1979 r.) - pracownik OKL z najdłuższym stażem pracy z rejestratorami parametrów lotu i rozmów, doświadczenie w obróbce i analizie wszystkich typów samolotów i rejestratorów, jakie posiadały Polskie Linie Lotnicze "LOT" od lat 70-tych do chwili obecnej; ukończył Kijowski Instytut KIIGA

 

3. Andrzej Surmacz (od 1986 r.) - wieloletni pracownik OKL, odczyty i analiza rejestratorów parametrów lotu, bieżąca obsługa rejestratorów szybkiego dostępu QAR, modelarz lotniczy.

 4. Wiesław Sielski (od 1990 r.) - wieloletni pracownik OKL, odczyty i analiza rejestratorów parametrów lotu, bieżąca obsługa rejestratorów szybkiego dostępu QAR, obecnie zarządzanie OKAEL Sp. z o. o.; absolwent Szkoły Orląt w Dęblinie i Uniwersytetu Poznańskiego.

 

 

5. Marek Paradysz (od 1990 r.) - wieloletni specjalista OKL zajmujący się tworzeniem ramek danych i przygotowaniem analiz dla różnych typów samolotów i rejestratorów w programach FDS i Aerobytes; abslowent Politechniki Warszawskiej; obecnie zarządzanie OKAEL Sp z o. o.

 


6. Tomasz Majerowski (od 1990 r.) - wieloletni pracownik OKL, odczyty i analiza rejestratorów parametrów lotu, bieżąca obsługa rejestratorów szybkiego dostępu QAR

 

 

7. Janusz Swół (od 1995 r.) - wieloletni specjalista OKL zajmujący się wsparciem informatycznym i programistycznym, tworzył aplikacje wspomagające analizę parametrów lotu dla celów operacyjnych; obecnie współpracownik OKAEL Sp. z o. o. w zakresie technik informatycznych, sieciowych i internetowych (C++, Delphi, Java, PhP); absolwent specjalności lotniczej Politechniki Rzeszowskiej.

 

Oprócz widocznych na zdjęciu przedstawiamy listę pracowników, którzy w ubiegłych latach przyczynili się do rozwoju organizacyjnego i merytorycznego OKL:

  • - Leonard Borkowski; pierwszy kierownik OKL w PLL "LOT", odszedł na emeryturę w 1994 r.
  • - Andrzej Górski; jeden z pierwszych pracowników OKL, przeszedł do pracy w strukturach operacyjnych LOT-u
  • - Roman Woźniak; wieloletni pracownik OKL, odszedł na emeryturę w 2007 r.
  • - Piotr Lipiec; pracował w OKL w latach 1998-2002, obecnie Aviation Professional