Oferta

Czyli czym się zajmujemy?


Oferta usług dla operatorów lotniczych i firm obsługowych

OKAEL Sp. z o. o. dysponuje technicznymi i programistycznymi środkami do odczytu rejestratorów wypadkowych poniższych producentów:
 • - Honeywell 980-4700-***
 • - Honeywell DVDR Combo
 • - Allied Signals 980-4100-***
 • - Sunstrand 980-4100-***
 • - Teledyne
 • - Fairchild S800-****-***
 • - SFIM
 • - L3 Communication 2100-1010-**
 • - Universal CVFDR-145
 • - i pochodne powyższych

Dokonujemy odczytów rejestartorów szybkiego dostępu QAR takich firm jak:
 • - ATM
 • - Sagem
 • - Avionica
 • - L3 Communication
 • - Teledyne MO QAR

W oparciu o dane z rejestratorów wypadkowych DFDR i dublujących QAR tworzymy ramki danych i podstawy analiz pilotażowych i technicznych dla różnych typów samolotów transportu lotniczego, prowadzimy bieżącą analizę parametrów lotu, wykrywamy i raportujemy przekroczenia eksploatacyjne (proces FDM), a także realizujemy część programu SMS (Safety Management System) dotyczący gromadzenia, obróbki i analizy parametrów lotu. Nasze podstawowe programy to FDS (Flight Data Service ATM) i Aerobytes, ale dla klientów nie posiadających specjalistycznego oprogramowania proponujemy rozwiązania oparte na programie Excell i plikach typu *.csv.

Możemy dokonać odczytu rejestratora zabudowanego w samolocie lub wybudowanego na czas przeglądu w naszym laboratorium. Możemy również poddać analizie zrzut z QAR lub zawartość czarnej skrzynki przesłaną internetem (e-mail, ftp) lub na nośniku danych.

Na podstawie wymogów zawartych w aneksach ICAO oraz przepisów technicznych EUROCAE ED55, ED56 i ED112 dokonujemy sprawdzenia poprawności zapisów rejestratorów wypadkowych oraz deszyfrację wykonanych okresowych prac obsługowych na rejestratorach.

Nasi klienci i podmioty współpracujące

Usługi dla klientów zewnętrznych:

Podmiot Analiza parametrów lotu Odczyty bieżące rejestratorów QAR Odczyty doraźne rejestratorów DFDR i CVR Przeglądy okresowe DFDR i CVR Analizy specjalne i dodatkowe
Polskie Linie Lotnicze "LOT"
T
T
T
T
T
Eurolot S.A.
T
T
T
T
T
CentralWings
T
T
T
T
T
White Eagle Aviation
T
N
T
T
T
Air Polonia
N
N
T
N
N
Bingo Airways
N
N
T
N
T
Enter Air
N
N
T
N
T
Blue Jet
N
N
T
T
T
Air New Zealand
T
N
T
T
N
Air Europe
T
T
T
T
T
AOM Airlines
T
T
T
T
T
Lufthansa
N
N
T
N
T
Dniproavia
T
N
T
T
T
LOT-AMS
T
T
T
T
T
IKCSP
N
N
T
T
T
PKBWL
N
N
T
N
T


Współpraca z podmiotami zewnętrznymi i jej zakres:

Podmiot Zakres współpracy
ATM Pion Awioniki Wykorzystanie rozwiązań sprzętowych i informatycznych firmy ATM w bieżącej działalności, współpraca przy testowaniu nowych rozwiązań
Politechnika Rzeszowska Zajęcia i prezentacje dla studentów lotnictwa, udostępnianie baz danych dla dyplomantów
Politechnika Warszawska Praktyki, staże i pomoc naukowa dla studentów i dyplomantów MEiL oraz Wydziału Transportu
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Dostarczanie parametrów lotu dla aplikacji optymalizujących i wspomagających projektowanie rozkładu rejsów
Embraer Przesyłanie danych z lotów do nadzoru brazylijskiego w celach certyfikacyjnych
Boeing Wymiana danych z lotów w celu analizy zdarzeń i przekroczeń eksploatacyjnych
Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie Dostarczanie danych z lotów atlantyckich do obliczeń promieniowania jonizującego
Urząd Lotnictwa Cywilnego Przesyłanie danych z lotów i wyników analiz dla uzyskania pozwoleń operacyjnych