Referaty

Ryszard Witkowski, OKAEL Sp. z o. o. - referaty z konferencji


Przytoczone poniżej referaty były przygotowywane głównie na konferencje awioniki, które odbywają się w Polsce co 3 lata. Pierwszy z przytoczonych referatów był wygłoszony na III Konferencji Awioniki Waplewo 2001, drugi na IV Konferencji Awioniki Polańczyk 2004, trzeci na V Konferencji Awioniki Rzeszów 2007 i czwarty na VI Konferencji Awioniki w Bezmiechowej 2010. Niemniej jednak referaty w dużej mierze odzwierciedlają tematykę zawodową, którą na co dzień zajmowaliśmy się w PLL "LOT", a obecnie w OKAEL Sp. z o. o. Opublikowanie poniższych referatów jest próbą wypełnienia pewnej luki informacyjnej, jaka istnieje pomiędzy sferą stricte naukową, reprezentowaną przez instytucje naukowo-badawcze, osoby nauki, czy organa odpowiedzialne za jej rozwój a instytucją, jaką jest linia lotnicza, która ma dostęp do nowoczesnych rozwiązań technicznych, ale z racji swej specyfiki nie dysponuje zapleczem naukowym. Bardzo często docierają do nas prośby o tego rodzaju informacje lub materiały od studentów lub absolwentów wyższych uczelni o profilu lotniczym, transportowym, elektronicznym, informatycznym itp., którzy także dostrzegają wspomniane wyżej zjawisko. Jest więc to również, na miarę naszych możliwości, odpowiedź na te potrzeby. Oczywiście postęp w dziedzinie awioniki czy analizy parametrów lotu jest tak szybki, że część zawartych w referatach informacji może być nieaktualna, a niektóre rozwiązania sprzętowe lub programowe już zostały zastąpione nowszymi.