Miejsce OKAEL w lotnictwie

 


Podstawowym zadaniem Działu Obiektywnej Kontroli Lotów w PLL"LOT" była analiza parametrów lotu, a także diagnostyka i monitoring rozmaitych rejestratorów, czyli tzw. czarnych skrzynek. Ponadto uczestniczyliśmy przy badaniu wypadków lotniczych m.in. A320 Lufthansy oraz lotowskiego B767 na Okęciu w 1993, Sokoła w Tatrach w 1994 roku, a także służyliśmy swoimi zasobami, pomocą i wyposażeniem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Kilkukrotnie uczestniczyliśmy z ramienia Polski w Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ICAO w Montrealu podczas prac panelu rejestratorów lotu. Nasza obecna działalność już jako firmy OKAEL SP z o. o. to nadal czarne skrzynki i ich pochodne oraz to, co można z nich wydobyć - zarówno po wypadku, jak i w celu zapobiegania wypadkom. Zasady i cele wykonywanych przez nas analiz zawarte są w publikacji, która była przygotowana na III Konferencję Awioniki - Waplewo 2001.

Udział w projektach i przedsięwzięciach

Kalendarium wydarzeń:

1988 r. Początkiem formowania struktury i zasad działania obiektywnej kontroli lotów w kształcie, jaki z pewnymi zmianami dotrwał do chwili obecnej, były zalecenia powypadkowe po katastrofie Iła-62M SP-LBG, która wydarzyła się 9 maja 1987 roku w Kabatach. Sprawozdanie komisji rządowej zawierało szereg zaleceń w tym pkt. 2: "Usprawnić pracę komórki obiektywnej kontroli lotów OKL PLL LOT poprzez jej komputeryzację i zaangażowanie specjalistów w zakresie pilotażu i nawigacji, a także udoskonalenie jej struktury organizacyjnej.

1989 r. Początek współpracy z firmą ATM, która wspomagała sprzętowo i programistycznie analizę parametrów lotu. Samoloty LOT-u prod. radzieckiej, a także pierwsze B767 zostały wyposażone w rejestratory typu QAR, a do ich obróbki służył program FDS (Flight Data Service). Oba produkty firmy ATM były podstawą obiektywnej kontroli lotów przez blisko 24 lata.

1990 r. Opracowanie i produkcja przez firmę ATM oraz testowanie przez OKL nowych rozwiązań sprzętowych i programistycznych w oparciu o standard ARINC.

1991 r. Instalacja i bieżąca eksploatacja rozwiązań firmy ATM na samolotach typu ATR-72.

1993 r. Ekslpoatacja samolotów B737 w oparciu o rozwiązania sprzętowe i programistyczne GSE firmy SFIMM.

1993 r. Udział w pracach komisji międzynarodowej badającej katastrofę A320 Lufthansy na Okęciu oraz w polskiej komisji badającej twarde lądowanie samolotu B767 SP-LPA.

1994 r. Instalacja i bieżąca eksploatacja rozwiązań firmy ATM QR3 na samolotach B737.

1994 r. Udział pracach komisji badającej wypadek śmigłowca PZL W-3 Sokół w Tatrach

1995 r. Udział w pracach zespołu Flirec Panel Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ICAO w Montrealu.

1996 r. Współpraca z GILC przy rozszerzaniu uprawnień operacyjnych PLL "LOT" w zakresie lądowań CAT. II.

1997 r. Udział OKL w projekcie "Merlin" - wspomaganie programu eksploatacyjnego danymi z rejestratorów parametrów lotu.

1997 r. Stworzenie w OKL programu dla Eurolot SA do rozliczeń rejsów i planowania załóg.

1998 r. Współpraca LOT-ICM: dostarczanie danych do programów optymalizujących tworzenie rozkładu połączeń.

1998 r. Ponowny udział w pracach zespołu Flirec Panel Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ICAO w Montrealu.

1999 r. Project CARI Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie - dostarczanie danych z lotów atlantyckich do obliczeń promieniowania jonizującego.

2001 r. III Konferencja Awioniki Waplewo - referat Ryszarda Witkowskiego: System gromadzenia, analiz i przetwarzania danych z pokładowych rejestratorów parametrów lotu na przykładzie PLL "LOT"" S.A.

2002 r. Współpraca z brazylijskim nadzorem lotniczym i firmą Honeywell w zakresie certyfikacji samolotów Embraer 170.

2004 r. IV Konferencja Awioniki Polańczyk - referat Ryszarda Witkowskiego i Piotra Lipca:
System Monitorowania Stanu Samolotu
Aircraft Condiontion Monitoring System ACMS

2005 r. Wprowadzenie do eksploatacji samolotów z nowymi typami QAR, zapisującymi dane na dyskach magneto-optycznych, kartach PCMCIA i pamięciach typu CF.

2006 r. Obsługa pod względem analizy parametrów lotu i diagnostyki rejestratorów Nowego Przewoźnika - Centralwings.

2007 r. V Konferencja Awioniki Polańczyk - referat Ryszarda Witkowskiego:
Bezprzewodowe systemy transmisji parametrów lotu w liniach lotniczych

2009 r. Prace nad wdrożeniem nowego systemu rejestracji parametrów lotu dla samolotu Dreamliner w oparciu o format ARINC 767.

2010 r. VI Konferencja Awioniki Bezmiechowa - referat Ryszarda Witkowskiego:
Dokąd zmierzasz czarna skrzynko?

2012 r. Rozpoczęcie eksploatacji samolotów B787 Dreamliner i wdrożenie nowych rozwiązań w analizie parametrów lotu (format *.xml i program Aerobytes).

2013 r. Wydzielenie Działu Analiz Parametrów Lotu z PLL "LOT" SA i utworzenie nowej firmy OKAEL Sp. z o. o.